Wykaz gromadzonych gazet i czasopism

Wykaz czasopism dostępnych w archiwum Biblioteki Centralnej:

 

Bibliotekarz

Rok: 2010, 2011 (brak nr 11), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


Biblioteka Publiczna

Rok: 2018 (brak nr 1, 2)


Brzeska Powiatowa

Rok: 2008, 2009 do nr 32


Działalność bibliotek publicznych w województwie opolskim w latach

2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007


Express Brzeski

Rok: 2010


Gazeta Brzeska

Rok: 1990, 1991 (brak nr 9), 1992, 1993 (brak nr 2)1994 (brak nr 6), 1995, 1996 (brak nr 9), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (brak nr 7, 14), 2006, 2007, 2008 (brak nr 8), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (brak nr 7), 2018 (brak nr 21)


Kurier Brzeski

Rok: 1993, 1994 (brak nr 8)1995 (brak nr 1, 9, 15, 32, 33, 34)1996 (brak nr 2, 16, 17, 33, 46)1997 (brak nr 12)1998 (brak nr 17)1999 (brak nr 7), 2000, 2001 (brak nr 19, 45)2002 (brak nr 26, 45), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (brak nr 28), 2010, 2011


Magazyn Brzeski

Rok: 1997 (brak nr 4)1998 (brak nr 9,10)1999 (brak nr 11, 14)2000 (brak nr 1), 2001 do nr 6


Nowy Magazyn Brzeski

Rok: 2001 od nr 7 (brak nr 24, 25, 37, 38, 41), 2002, 2003, 2004 do nr 8


Panorama Powiatu Brzeskiego

Rok: 2004, 2005, 2006, 2007 (brak nr 33), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 do nr 33, 2018


Poradnik Bibliotekarza

Rok: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


Stara Gazeta Brzeska

Rok: 2002 (brak nr 8), 2003, 2004

ZAMÓWIONE PO GODZINIE 13-TEJ EGZEMPLARZE LUB ROCZNIKI ARCHIWALNE BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU NASTĘPNYM.