Wykaz gromadzonych gazet i czasopism

Wykaz czasopism dostępnych w archiwum Biblioteki Centralnej:

 

Brzeska Powiatowa

Rok: 2008, 2009 (do nr 32)


Express Brzeski

Rok: 2010


Gazeta Brzeska

Rok: 1990, 1991 (brak nr 9), 1992, 1993 (brak nr 2), 1994 (brak nr 6), 1995, 1996 (brak nr 9), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (brak nr 7, 14), 2006, 2007, 2008 (brak nr 8), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (brak nr 7)


Kurier Brzeski

Rok: 1993, 1994 (brak nr 8), 1995 (brak nr 1, 9, 15, 32, 33, 34), 1996 (brak nr 2, 16, 17, 33, 46), 1997 (brak nr 12), 1998 (brak nr 17), 1999 (brak nr 7), 2000, 2001 (brak nr 19,45), 2002 (brak nr 26, 45), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (brak nr 28), 2010, 2011


Magazyn Brzeski

Rok: 1997 (brak nr 4), 1998 (brak nr 9,10), 1999 (brak nr 11,14), 2000 (brak nr 1), 2001 do nr 6


Nowy Magazyn Brzeski

Rok: 2001 od nr 7 (brak nr 24, 25, 37, 38, 41), 2002, 2003, 2004 do nr 8


Panorama Powiatu Brzeskiego

Rok: 2004, 2005, 2006, 2007 (brak nr 33), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 do nr 33


Stara Gazeta Brzeska

Rok: 2002 (brak nr 8), 2003, 2004


ZAMÓWIONE PO GODZINIE 13-TEJ EGZEMPLARZE LUB ROCZNIKI ARCHIWALNE PRASY LOKALNEJ BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU NASTĘPNYM.