Supełek rozmaitości

Oddział dla Dzieci wraz ze Stowarzyszeniem „Klub Mamuśki” zapraszają w każdą środę w godz. 16.30-17.30 na zajęcia cykliczne pn. “Supełek rozmaitości”. Podczas zajęć na uczestników czekać będą różne atrakcje, takie jak: głośne czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznymi, zajęcia tematyczne związane z porami roku, świętami, warsztaty dotyczące emocji dziecka, wychowania, spotkania z gośćmi specjalnymi i ekspertami. Szczegóły w regulaminie zajęć:

Regulamin zajęć “Supełek rozmaitości”:

  1. Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci przy ul. Jana Pawła II 2/2.
  2. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 3-10 lat.
  3. W zajęciach może uczestniczyć jednorazowo 15 dzieci.
  4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi ponosi rodzic/opiekun prawny, który jest zobowiązany do obecności w trakcie zajęć.
  5. Za rzeczy pozostawione przez uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Organizator może pozbawić uczestnika prawa korzystania z zajęć w przypadku naruszania ogólnie obowiązujących norm zachowań.
  7. Zgłaszając dziecko do udziału w zajęciach rodzice/opiekunowie prawni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem imprez MBP Brzeg, a tym samym Regulaminem zajęć “Supełek rozmaitości” i akceptacji jego treści.