Historia

Historia:

1945 (grudzień) – powstanie Publicznej Biblioteki Powiatowej przy ul. Piastowskiej 32- jej organizatorem i kierownikiem jest Wita Rożek
1947 (październik) – powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu przy ul. Piastowskiej 7 z księgozbioru zebranego od społeczeństwa, prywatnej biblioteki Walerii Drwotowej oraz zbiorów przekazanych przez Bibliotekę Publiczną w Opolu- kierownikiem zostaje Edmund Jacobini
1948 biblioteka powiatowa rozpoczyna prace nad tworzeniem sieci bibliotek: powstaje 7 bibliotek gminnych i 1 miejska w Lewinie Brzeskim
1950 kierownikiem Publicznej Biblioteki Powiatowej zostaje Jadwiga Patykowa
1951 powstanie Filii nr 1
1953 przeniesienie MBP do większego lokalu przy ul. Dzierżyńskiego 7 (obecnie Piłsudskiego), funkcję dyrektora pełni Irena Lewandowska
1954 powstanie Filii nr 2 na Osiedlu Południowym i Filii nr 3 na Osiedlu Wschodnim
1955 przeniesienie MBP do Ratusza, powstanie Oddziału Dziecięcego przy ul. Dzierżyńskiego 7 (obecnie Piłsudskiego)
1956 dyrektorem zostaje Krystyna Strasser
1958 powstanie Filii nr 4 przy ul. Obrońców Stalingradu (obecnie Ofiar Katynia)
1960 powstanie Filii nr 5 w Więzieniu Śledczo-Karnym w Brzegu i Filii nr 6 przy Zakładach Wikliniarskich na ul. Chocimskiej
1966 likwidacja Filii nr 5, powstanie Filii nr 7 w Szpitalu Miejskim
1968 ponowne otwarcie Filii nr 5 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej “Zgoda” przy ul. Słowiańskiej 5
1969 likwidacja Filii nr 6
1970 biblioteka otrzymuje własny budynek przy ul. Hanki Sawickiej 5 (obecnie Jana Pawła II), przeniesienie Filii nr 1 na Pl. Zamkowy 6, powstanie Filii nr 8 na terenie Osiedla im. Bohaterów Westerplatte
1972 (październik) – uchwałą nr 103/1466/72 z 9.10.1972 r. Prezydium Rady Narodowej w Opolu z okazji 25-lecia biblioteki nadaje jej nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu
1973 (maj) – powstanie Filii nr 9 przy Pl. Zamkowym 6, (maj) – otwarcie Oddziału Dziecięcego przy ul. Jabłkowej
1974 (grudzień) połączenie powiatowej i miejskiej biblioteki- powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
1975 (sierpień) – likwidacja powiatów- powstaje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, (sierpień) – utworzenie Oddziału Muzycznego w Brzeskim Domu Kultury
1976 na emeryturę odchodzi Krystyna Strasser, nowym dyrektorem zostaje Aniela Moszowska
1977 przeniesienie Oddziału Dziecięcego na ul. Hanki Sawickiej (obecnie Jana Pawła II)
1979 przeniesienie Oddziału Muzycznego do Biblioteki Centralnej
1980 na własna prośbę do pracy w Muzeum Piastów Śląskich odchodzi dyrektor Aniela Moszowska
1981 (luty) – dyrektorem zostaje Ewa Truss,
1982 (październik) – ze względów zdrowotnych rezygnuje z funkcji dyrektora Ewa Truss, nowym dyrektorem zostaje Danuta Klin
1984 (grudzień) – powstanie Biblioteki Składowej
1986 przeniesienie administracji i opracowania do Biblioteki Centralnej
1990 likwidacja Filii nr 2, Filia nr 9 udostępnia księgozbiór Filii nr 2 oraz czytelni Filii nr 1uczniom nowo powstałego II Liceum Ogólnokształcącego
1991 MBP zostaje biblioteką samorządową, likwidacja Filii nr 3, (maj) – przeniesienie Filii nr 5 na ul. Krótką 2, (wrzesień) – przeniesienie Filii nr 8 do II Liceum Ogólnokształcącego i połączenie z księgozbiorem Filii nr 3 i nr 9
1995 utworzenie filii Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w dawnej Filii nr 9
1998 przyznanie bibliotece Honorowej Odznaki “Zasłużony Opolszczyźnie” przez Wojewodę Opolskiego, likwidacja Filii nr 4
1999 (listopad) – rozpoczęcie prac nad tworzeniem baz danych w komputerowym systemie bibliotecznym “SOWA”
2004 przystąpienie do projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pn. ikonk@, (wrzesień) – otwarcie Czytelni Internetowej w Bibliotece Centralnej
2006 (kwiecień) – utworzenie przy MBP Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy współudziale środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2007 (kwiecień) – w Bibliotece Centralnej rozpoczyna działalność Wypożyczalnia Książki Mówionej, powstaje Dyskusyjny Klub Książki
2008 (lipiec) – likwidacja Filii nr 7 w Brzeskim Centrum Medycznym, (grudzień) – na emeryturę odchodzi Danuta Klin, nowym dyrektorem zostaje Katarzyna Oćwieja- Grądziel
2009 utworzenie strony internetowej biblioteki i zwiększenie przepustowości łącza internetowegoutworzenie strony internetowej biblioteki i zwiększenie przepustowości łącza

(styczeń) rozpoczęcie popołudniowych zajęć cyklicznych dla dzieci “Spotkanie z bajką” na Filii nr 9 w co drugi i czwarty piątek miesiąca
(luty) zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży i Filii nr 9 oraz kontynuowanie ich w latach następnych
(15 lutego) rozpoczęcie szkoleń w czytelni internetowej Biblioteki Centralnej “Komputer+Internet dla Seniora” dla ludzi powyżej 50 roku życia z podstaw obsługi komputera i Internetu
(marzec) podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu określającej zasady współpracy
(marzec) rozpoczęcie popołudniowych zajęć cyklicznych dla dzieci “Karuzela bajek” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w każdy czwartek miesiąca
(11 maja) utworzenie przy Bibliotece Centralnej Komputerowego Klubu Seniora, w ramach którego uczestnicy szkoleń z obsługi komputerów i Internetu poszerzają wiedzę zdobytą na kursie
(maj/czerwiec) przeniesienie z Biblioteki Centralnej Oddziału dla Dzieci i Młodzieży do budynku przy ul. Jana Pawła II 2/2
(październik) zmodernizowanie programu komputerowego biblioteki SOWA II i przejście na program SOWA II/MARC 21, który umożliwił utworzenie katalogu on-line na stronie biblioteki
(listopad)

2010 (15 stycznia) podpisanie porozumienia z Klubem Inteligencji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów” na rzecz działań promujących literaturę oraz ją upowszechniających
(9 kwietnia) w Bibliotece centralnej gościł Adam Zagajewski, kandydat do literackiej Nagrody Nobla
(czerwiec) wprowadzenie wszystkich zbiorów biblioteki do katalogu on-line
2011 (styczeń) przeniesienie zbiorów i rozpoczęcie działalności przez Bibliotekę Katolicką na Filii nr 5
(6 maja) zorganizowanie I Konferencji Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego
2012 (luty) przystąpienie do projektu Polska Cyfrowa Równych Szans; przeszkolenie trzech Latarników Polski Cyfrowej, których zadaniem jest pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
(październik) zakup 7 zestawów komputerowych do czytelni internetowej ze środków Instytutu Książki, w ramach dotacji Komputery dla bibliotek
(5 listopada) obchody 65 lecia działalności biblioteki.
(listopad) instalacja rozszerzenia oprogramowania obejmującego moduł wypożyczalni, umożliwiającego elektroniczne rezerwowanie i zamawianie zbiorów.
(grudzień) utworzenie czytelni ibuk i udostępnianie on-line ok. 700 tytułów książek popularnonaukowych.