Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów

Biblioteka Centralna
tel. 77 416 99 88 wew. 28,
77 404 70 36 wew. 28
w godz. 7.00-15.00

 

 

BIBLIOTEKA SKŁADOWA

Zbiory:
Literatura piękna i popularnonaukowa: dublety, dekomplety, pozycje rzadko wykorzystywane
i mniej popularne – udostępniane na zewnątrz – do domu