Dyrektor

mgr Katarzyna Oćwieja-Grądziel
e-mail: mbp@brzeg.pl

Przyjmuje skargi i wnioski Czytelników w piątki od 9.00 do 12.00