Aktualności

Spotkanie autorskie – Wiesław Drabik

9 października 2009 r. o godz. 9.45 w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży przy ul. Jana Pawła II 2 gościmy Wiesława Drabika – autora pełnych humoru, wierszowanych
bajeczek, chętnie czytanych przez dzieci. Po spotkaniu będzie istniała możliwość kupna książeczek (5 zł/szt)
autorstwa zaproszonego gościa i uzyskania dedykacji z autografem.

Akcja „Komputer + Internet dla Seniora w MBP w Brzegu”

(edycja I: luty – kwiecień 2009 r.)

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany był ze środków własnych MBP. Zainteresowanie było tak wielkie, że zamiast planowanych 30 osób na szkolenie zapisano aż 48 chętnych Seniorów.
11 maja 2009 r. odbyło się spotkanie Seniorów, którzy ukończyli pierwszy kurs komputerowy w MBP. Na spotkaniu postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy będą utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na kursie. Imprezie towarzyszyła wystawa „Seniorzy w świecie komputerów i Internetu”.

Akcja

KOMPUTER + INTERNET  DLA  SENIORA

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany jest ze środków własnych MBP. 11 maja 2009 r. postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na kursie. Więcej „Akcja”