Aktualności

PIT ‘09 czyli Prozatorska Inspekcja Terenowa

Piątek 9 października
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu, ulica Jana Pawła II, czytelnia:

17:00 “Zaplecze” spotkanie autorskie Marty Syrwid
Prowadzenie: Piotr Makowski
19:00 “Burza” – spotkanie autorskie Macieja Parowskiego
Prowadzenie: Michał Cetnarowski

Sobota 10 października
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu, ulica Jana Pawła II, czytelnia:

12:00 “Pracownia Literacka” – VII spotkanie w ramach cyklu spotkań – warsztat z prozy dla młodzieży w każdym wieku
prowadzi Mariusz Sieniewicz
17:00 “Absurd jest piękny i krwawy” – spotkanie dekonstrukcyjne Macieja Dajnowskiego i Jacka Wangina
Prowadzenie: Radosław Wiśniewski
19:00 “Rebelia”-spotkanie autorskie Mariusza Sieniewicza
Prowadzenie: Piotr Makowski

Akcja “Komputer + Internet dla Seniora w MBP w Brzegu”

stan aktualny: zapisy na listopad 2009 – osoby chętne prosimy o kontakt osobisty z pracownikami Czytelni Internetowej

Zasady i warunki realizacji akcji oraz założenia programowe szkolenia:

  1. Termin i miejsce szkolenia: 1 września – 15 grudnia 2009 r., Czytelnia Internetowa MBP w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (piwnica).
  2. Uczestnicy: mieszkańcy Brzegu i powiatu brzeskiego urodzeni przed 1960 r. (głównie emeryci i renciści, osoby bezrobotne, ale także pracujący).
  3. O terminie szkolenia decyduje data zapisu na kurs.
  4. Prowadzący szkolenie: bibliotekarze- pracownicy Czytelni Internetowej.
  5. Szkolenie jest bezpłatne, obejmuje 10 godzin indywidualnych spotkań w ciągu jednego miesiąca.
  6. Program szkolenia: podstawy obsługi komputera i Internetu (m.in. sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu, przeglądanie stron internetowych, wysyłanie listów elektronicznych).
  7. Forma szkolenia: indywidualne zajęcia teoretyczno-praktyczne (m.in. teoria: budowa komputera, programy użytkowe + ćwiczenia: posługiwanie się myszką i klawiaturą, pisanie w programie WORD; teoria: przeglądarki internetowe + ćwiczenia: obsługa INTERNET EXPLORER; teoria: poczta elektroniczna + ćwiczenia: zakładanie i obsługa konta e-mail na portalu WIRTUALNA POLSKA lub innym).

Spotkanie autorskie – Wiesław Drabik

9 października 2009 r. o godz. 9.45 w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży przy ul. Jana Pawła II 2 gościmy Wiesława Drabika – autora pełnych humoru, wierszowanych
bajeczek, chętnie czytanych przez dzieci. Po spotkaniu będzie istniała możliwość kupna książeczek (5 zł/szt)
autorstwa zaproszonego gościa i uzyskania dedykacji z autografem.

Akcja “Komputer + Internet dla Seniora w MBP w Brzegu”

(edycja I: luty – kwiecień 2009 r.)

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany był ze środków własnych MBP. Zainteresowanie było tak wielkie, że zamiast planowanych 30 osób na szkolenie zapisano aż 48 chętnych Seniorów.
11 maja 2009 r. odbyło się spotkanie Seniorów, którzy ukończyli pierwszy kurs komputerowy w MBP. Na spotkaniu postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy będą utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na kursie. Imprezie towarzyszyła wystawa “Seniorzy w świecie komputerów i Internetu”.

Akcja

KOMPUTER + INTERNET  DLA  SENIORA

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany jest ze środków własnych MBP. 11 maja 2009 r. postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na kursie. Więcej “Akcja”