Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Centralna umożliwia drogą wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie ze zbiorów innych bibliotek – krajowych i zagranicznych. Sprowadza książki i zamawia kserokopie artykułów prasowych.
Rewers zamówienia składa się osobiście w Czytelni Biblioteki Centralnej na I piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji, co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.
Wypożyczenie międzybiblioteczne jest odpłatne. Biblioteka pobiera opłatę zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Płaci się także za odbitki artykułów z czasopism. W przypadku zamówień zagranicznych czytelnik podpisuje oświadczenie o płatności za sprowadzenie materiałów bibliotecznych. Z materiałów sprowadzonych korzysta się na miejscu w Czytelni w okresie ustalonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Nie ma możliwości prolongowania okresu wypożyczeń.

Wypożyczanie międzybiblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych nie obejmuje:

  1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych
  2. dzieł z księgozbiorów podręcznych: gazet, czasopism
  3. słowników, encyklopedii, bibliografii, przewodników, druków w języku polskim wydanych za granicą
  4. wydawnictw albumowych, cenniejszych dzieł posiadanych w jednym egzemplarzu