Wypożyczalnia książki mówionej

Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą korzystać:
  • osoby niewidome lub niedowidzące,
  • osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby starsze oraz dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. dyslektycy.

Czytelnicy mają do dyspozycji blisko 417 tytułów, głównie literaturę piękną polską i światową, w tym lektury szkolne.