Filia nr 9

Filia nr 9
pl. Zamkowy 6
49-306 Brzeg

tel. 77 416 99 91

e-mail: brzeg.mbp.filia9@gmail.com

godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 8.00-16.00
środa 11.00-18.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 10.00-18.00

Biblioteka stanowi filię Oddziału dla Dzieci i udostępnia lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, powieści obyczajowe, przygodowe i fantastyczne, baśnie i legendy, książki dla najmłodszych oraz komiksy.

Biblioteka prowadzi zajęcia popularyzujące czytelnictwo dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Program zajęć dostosowany jest do poziomu i wieku słuchaczy. Terminy i tematy zajęć do wcześniejszego uzgodnienia.

Przy filii działa klub książki pn. „Spotkanie z bajką”. W programie: głośne czytanie, zajęcia plastyczne, zabawa w grupie.

 

SPOTKANIE  Z BAJKĄ – informacje organizacyjne

  1. Organizatorem zajęć jest Filia nr 9 przy pl. Zamkowym 6.
  2. Miejscem spotkań jest siedziba  biblioteki wymieniona w pkt.1.
  3. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
  4. Spotkania odbywają  się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach od 16:00 do 17:00.
  5. Za rzeczy pozostawione przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest podpisanie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas spotkań w celach promocyjnych biblioteki oraz oświadczenia, w którym potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem klubów książki oraz Regulaminem imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I Brzegu.
  7. Szczegółowe zasady działania klubu określa Regulamin klubów książki.