Czytelnia

tel. 77 416 99 88 wew. 24,
77 404 70 36 wew. 24e-mail: mbpczytelnia@brzeg.pl

Czytelnia oferuje wydawnictwa przeznaczone głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży pracującej i uczącej się oraz osób dorosłych.

Dla uczniów szkół zawodowych – książki z zakresu ekonomii i informatyki oraz z organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii, a także z fryzjerstwa, kosmetologii, dietetyki.
Dla maturzystów – bogaty zbiór motywów literackich i wzorcowych prezentacji maturalnych z języka polskiego, a także testy maturalne z różnych przedmiotów z lat ubiegłych.
Dla studentów – bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki i psychologii oraz pomoc
w gromadzeniu bibliografii do prac licencjackich (BZCz, PB).Na miejscu   (udostępnianie prezencyjne, bez wolnego dostępu do zbiorów) można skorzystać z:

 • księgozbioru podręcznego: encyklopedie i leksykony ogólne i dziedzinowe oraz słowniki obcojęzyczne i słowniki języka polskiego,
 • książek popularnonaukowych z zakresu wszystkich podstawowych dziedzin wiedzy: nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, m.in. filozofii, psychologii, socjologii, politologii, ekonomii, prawa, pedagogiki, ekologii i ochrony środowiska, matematyki, fizyki, chemii, biologii, medycyny, literaturoznawstwa, historii, geografii oraz sztuki, techniki, sportu, wiedzy o Unii Europejskiej,
 • księgozbioru regionalnego: Śląsk, województwo opolskie, Brzeg,
 • dzienników urzędowych: Monitor Polski, Dziennik Ustaw (1918-2008 w formie elektronicznej i drukowanej),
 • bibliografii (m.in. Bibliografia Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Regionalna Brzegu opracowana na podstawie brzeskich czasopism).

Od 2011 roku niektóre pozycje książkowe wypożyczane są na czas zamknięcia biblioteki – regulamin w czytelni.

Na miejscu można skorzystać również z prasy.

Prenumerata gazet i czasopism
Wykaz gromadzonych gazet i czasopismInne usługi biblioteczne świadczone w czytelni.

1. Usługi informacyjne:

 • udzielanie informacji katalogowych – w systemie katalogów tradycyjnych – informacje o zasobach czytelni oraz wyjaśnianie zasad korzystania z katalogów,
 • udzielanie informacji bibliotecznych na podstawie katalogów tradycyjnych oraz bazy komputerowej (m.in. wskazanie lokalizacji poszukiwanych książek na podstawie komputerowego katalogu centralnego) oraz o pracy i usługach czytelni,
 • udzielanie informacji bibliograficznych (wskazanie odpowiednich bibliografii i sposobów korzystania z nich; podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia bibliograficznego – (cennik),
 • udzielanie  informacji rzeczowych na konkretne życzenie czytelnika – na podstawie zbiorów własnych czytelni (zasoby książkowe oraz tematyczne kartoteki tekstowe, w tym kartoteka na podstawie informacji prasowych),

2. Usługi rzeczowe:

 • sprowadzanie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książek których nie ma w brzeskich bibliotekach ( wypożyczalnia międzybiblioteczna),
 • sprowadzanie książek oraz kserokopii fragmentów publikacji  w ramach wypożyczeń międzynarodowych  (wypożyczalnia międzybiblioteczna),
 • wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych (cennik)

3. Usługi edukacyjno-oświatowe:

 • lekcje biblioteczne,
 • spotkania autorskie i tematyczne (we współpracy z innymi działami biblioteki).

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-19.00
wtorek 8.00-19.00
środa 8.00-19.00
czwartek 8.00-19.00
piątek 8.00-19.00
sobota 9.00-13.00

CZYTELNIA INTERNETOWA
tel. 77 416 99 88 wew. 25,
77 404 70 36 wew. 25e-mail: mbpinternet@brzeg.pl

W Czytelni Internetowej znajduje się 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
i przeznaczonych dla użytkowników biblioteki.
Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne