Biblioteka Centralna

ul. Jana Pawła II 5
49-300 Brzeg

WYPOŻYCZALNIA

tel. 77 416 99 88

e-mail: mbpwypozyczalnia@brzeg.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00
sobota 8.00 – 14.00

Księgozbiór Wypożyczalni obejmuje literaturę popularnonaukową w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy, w tym z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, finansów, historii, psychologii i socjologii oraz literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży. O zbiorach biblioteki informuje elektroniczny katalog.

Do Działu Wypożyczalni należy również Mediateka, w której znajduje się ponad 1000 tytułów książek na płytach CD i ponad 80 gier planszowych oraz Czytelnia prasy. Zbiory są stale uzupełniane o ukazujące się na rynku nowości. Największą część księgozbioru stanowi beletrystyka: powieść obyczajowa, psychologiczna, sensacyjna, ale są również książki historyczne, podróżnicze, reportaże, wspomnienia oraz książki popularnonaukowe.

W Wypożyczalni znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i przeznaczonych dla użytkowników biblioteki. Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne.

Wszystkie procesy biblioteczne w Wypożyczalni są zautomatyzowane. Czytelnik po zalogowaniu się może, przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki lub katalog komputerowy w Bibliotece, sam sprawdzić stan swojego konta oraz dokonać prolongaty, rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji. Poprzez automatyczny system zwrotów (zewnętrzna wrzutnia) może samodzielnie dokonać zwrotu książek, a także korzystać ze zbiorów elektronicznych bazy IBUK LIBRA oraz LEGIMI.

Wypożyczalnia jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, za które przejmują odpowiedzialność w stosunku do Wypożyczalni, rodzice lub opiekunowie, potwierdzając to własnoręcznym podpisem (na druku “Zobowiązania”). Warunkiem wypożyczenia książki jest uzyskanie Karty Czytelnika.

Biblioteka Centralna umożliwia drogą Wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie ze zbiorów innych bibliotek – krajowych i zagranicznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne są odpłatne. Z materiałów sprowadzonych korzysta się na miejscu w Wypożyczalni w okresie ustalonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Nie ma możliwości prolongowania okresu wypożyczeń.

Zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin.

Biblioteka Centralna od lutego 2009 r. prowadzi działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia pn. „Komputer+Internet dla Seniora”. W ciągu roku odbywają się dwie edycje kursu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez pracowników biblioteki w terminach ustalonych wspólnie z kursantami. Zob. KOMPUTEROWY KLUB SENIORA

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

tel. 77 416 99 88

e-mail: ksludwik@vp.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Najważniejsze zadania działu:

  1. zakup książek oraz zbiorów specjalnych– dokumentów dźwiękowych oraz gier planszowych,
  2.  selekcja i opracowanie darów od wydawców i osób prywatnych,
  3. opracowanie  formalne (tworzenie opisów bibliograficznych) i rzeczowe zbiorów (określenie zawartości treściowej),
  4. ewidencja wpływów i ubytków,
  5. spisy inwentarzowe (skontrum) zbiorów,
  6. prowadzenie Kiermaszu „Książka za złotówkę” (szczegóły w Regulaminie).

 

ADMINISTRACJA

Dyrektor
Główny księgowy
Dział Finansowo-Administracyjny
Inspektor Ochrony Danych
Specjalista informatyk
Archiwum

tel. 77 404 70 36

e-mail: mbp@brzeg.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00-14.00