Biblioteka Centralna

Biblioteka Centralna gromadzi księgozbiór głównie dla młodzieży i czytelników dorosłych.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-14.00

e-mail: mbp@brzeg.pl
WYPOŻYCZALNIA
tel. 77 416 99 88 wew. 27,
tel. 77 404 70 36 wew. 27
e-mail: mbpwypozyczalnia@brzeg.pl

Większą część zbiorów Biblioteki Centralnej stanowi literatura popularnonaukowa, dalej literatura piękna, tj. powieści, opowiadania, poezja, dramat itp. oraz literatura dla dzieci i młodzieży.
Służymy informacją poprzez katalog kartkowy alfabetyczny oraz komputerową bazę danych, która umożliwia przeszukiwanie zbiorów wg autorów, współautorów, redaktorów, tytułów, haseł przedmiotowych, miejsca i roku wydania oraz serii. Od stycznia 2013 r. czytelnicy mogą samodzielnie zamawiać książki logując się poprzez zakładkę katalog on-line.
Zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin.

WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI MÓWIONEJ
Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą korzystać:

 • osoby niewidome lub niedowidzące,
 • osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze oraz dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. dyslektycy.

Przy Wypożyczalni działa Dyskusyjny Klub Książki

 

CZYTELNIA
tel. 77 416 99 88 wew. 24,
77 404 70 36 wew. 24e-mail: mbpczytelnia@brzeg.plCzytelnia oferuje wydawnictwa przeznaczone głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży pracującej i uczącej się oraz osób dorosłych.

Dla uczniów szkół zawodowych – książki z zakresu ekonomii i informatyki oraz z organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii, a także z fryzjerstwa, kosmetologii, dietetyki.
Dla maturzystów – bogaty zbiór motywów literackich i wzorcowych prezentacji maturalnych z języka polskiego, a także testy maturalne z różnych przedmiotów z lat ubiegłych.
Dla studentów – bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki i psychologii oraz pomoc
w gromadzeniu bibliografii do prac licencjackich.Księgozbiór czytelni opracowany jest w formie katalogów:

 • alfabetycznego (katalog tradycyjny, ogólnodostępny),
 • rzeczowego (katalog tradycyjny, ogólnodostępny),
 • komputerowego (obejmuje zbiory zakupione przez bibliotekę od roku 2000; obsługiwany przez pracowników czytelni).

Na miejscu   (udostępnianie prezencyjne, bez wolnego dostępu do zbiorów) można skorzystać z:

 • księgozbioru podręcznego: encyklopedie i leksykony ogólne i dziedzinowe oraz słowniki obcojęzyczne i słowniki języka polskiego,
 • książek popularnonaukowych z zakresu wszystkich podstawowych dziedzin wiedzy: nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, m.in. filozofii, psychologii, socjologii, politologii, ekonomii, prawa, pedagogiki, ekologii i ochrony środowiska, matematyki, fizyki, chemii, biologii, medycyny, literaturoznawstwa, historii, geografii oraz sztuki, techniki, sportu, wiedzy o Unii Europejskiej,
 • księgozbioru regionalnego: Śląsk, województwo opolskie, Brzeg,
 • dzienników urzędowych: Monitor Polski, Dziennik Ustaw (1918-2008 w formie elektronicznej i drukowanej),
 • bibliografii (m.in. Bibliografia Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Regionalna Brzegu opracowana na podstawie brzeskich czasopism).

Na miejscu można skorzystać również z prasy.

Inne usługi biblioteczne świadczone w czytelni.
1. Usługi informacyjne:
 • udzielanie informacji katalogowych – w systemie katalogów tradycyjnych – informacje o zasobach czytelni oraz wyjaśnianie zasad korzystania z katalogów,
 • udzielanie informacji bibliotecznych na podstawie katalogów tradycyjnych oraz bazy komputerowej (m.in. wskazanie lokalizacji poszukiwanych książek na podstawie komputerowego katalogu centralnego) oraz o pracy i usługach czytelni,
 • udzielanie informacji bibliograficznych (wskazanie odpowiednich bibliografii i sposobów korzystania z nich; podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia bibliograficznego – (cennik),
 • udzielanie  informacji rzeczowych na konkretne życzenie czytelnika – na podstawie zbiorów własnych czytelni (zasoby książkowe oraz tematyczne kartoteki tekstowe, w tym kartoteka na podstawie informacji prasowych),

2. Usługi rzeczowe:

 • sprowadzanie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książek których nie ma w brzeskich bibliotekach ( wypożyczalnia międzybiblioteczna),
 • sprowadzanie książek oraz kserokopii fragmentów publikacji  w ramach wypożyczeń międzynarodowych  (wypożyczalnia międzybiblioteczna),
 • wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych oraz materiałów spoza biblioteki (cennik).

3. Usługi edukacyjno-oświatowe:

 • lekcje biblioteczne,
 • spotkania autorskie i tematyczne (we współpracy z innymi działami biblioteki).

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

CZYTELNIA INTERNETOWA
tel. 77 416 99 88 wew. 25,
77 404 70 36 wew. 25e-mail: mbpinternet@brzeg.pl

W Czytelni Internetowej znajduje się 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i przeznaczonych dla użytkowników biblioteki.

Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne.

Inne usługi świadczone w Czytelni Internetowej:
– drukowanie (także w kolorze),
– skanowanie,
– nagrywanie na CD, DVD, pendrive’a (cennik).Czytelnia od lutego 2009 r. prowadzi działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia pn. „Komputer+Internet dla Seniora”.W ciągu roku odbywają się dwie edycje kursu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez pracowników czytelni w terminach ustalonych wspólnie z kursantami. Zob.KOMPUTEROWY KLUB SENIORA