Narodowe Czytanie – podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biblioteka w Brzegu otrzymała podziękowanie za organizację piątej edycji Narodowego Czytania, a za naszym pośrednictwem wszyscy, którzy wspierali akcję i brali w niej udział. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz książki “Quo vadis” z dedykacją pary prezydenckiej.