Komputerowy Klub Seniora

Od 11 maja 2009 r. przy Bibliotece Centralnej działa Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na kursie. Członkowie Klubu podzieleni są na dwie grupy: mniej zaawansowaną (podstawową) i bardziej zaawansowaną. Grupę podstawową tworzą osoby, które miały mały kontakt z komputerem. Osoby z zaawansowaną znajomością komputera potrafią go obsługiwać, ale chcą poszerzać swoje umiejętności. Spotkania Klubu odbywają się według harmonogramu podanego poniżej. Harmonogram może ulec zmianie po wcześniejszej informacji telefonicznej każdego z uczestników Klubu lub w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby na zajęciach ze strony większości uczestników Klubu.

Harmonogram zajęć w 2019 r.:

10 stycznia

Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji. Elektroniczne książki.

24 stycznia

Skrzynka pocztowa, wysyłanie listów z załącznikami.

07 lutego

Tworzenie dokumentów tekstowych. Bezpieczne korzystanie z Internetu.

21 lutego

Wyszukiwanie informacji.

07 marca

Tworzenie dokumentu tekstowego, wydruk dokumentu. Korzystanie z map on-line.

21 marca

Gry komputerowe.

04 kwietnia

Czasopisma a książki elektroniczne.

18 kwietnia

Korzystanie z plików PDF.

16 maja

Zabawy interaktywne.

30 maja

Zabawy interaktywne.

12 września

Internetowe wyszukiwarki. Bezpieczne pobieranie informacji i plików z Internetu.

26 września

Obsługa programu Power Point.

10 października

Tworzenie prezentacji zdjęć.

07 listopada

Zastosowanie komputerów.

21 listopada

Programy i gry edukacyjne.

05 grudnia

Komunikatory.