Komputer + Internet dla Seniora

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany jest ze środków własnych biblioteki.

Regulamin akcji Komputer+ Internet dla Seniora

 1. Akcja (zwana zamiennie: kurs, zajęcia) prowadzona jest przez bibliotekarzy w dwóch terminach: styczeń- czerwiec, wrzesień- grudzień, w Bibliotece Centralnej przy ul. Jana Pawła II 5 w Brzegu.
 2. Ramowy plan zajęć obejmuje podstawy obsługi komputera i Internetu (zob. poniżej).
 3. W akcji może uczestniczyć osoba, która ukończyła 50 rok i jest użytkownikiem biblioteki (jest zapisana do biblioteki).
 4. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są: telefonicznie- pod nr telefonu 77 416 99 88, mailowo-pod adresem mbpwypozyczalnia@brzeg.pl oraz osobiście.
 5. W akcji mogą uczestniczyć osoby, które spełnią kryteria formalne wskazane w pkt. 3 oraz złożą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Formularz zgłoszeniowy wymaga podpisu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.
 6. O udziale w zajęciach  decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w akcji zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie oraz uzyskają informacje na temat miejsca i daty rozpoczęcia kursu.
 8. Nieobecność uczestnika na pierwszych dwóch zajęciach powoduje skreślenie go z listy uczestników.
 9. Zajęcia są bezpłatne, obejmują 10 godzin indywidualnych spotkań w ciągu jednego miesiąca.
 10. Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego biblioteki, a także z możliwością ćwiczenia na prywatnych laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach multimedialnych  Seniorów.

Ramowy plan  zajęć:

 1. Budowa komputera:
  • ćwiczenia z myszką komputerową,
  • ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze komputerowej (podstawowe zasady).
 2. Plik, folder, dokument:
  • otwieranie i zamykanie pliku, programu (omówienie otwierania, zamykania i minimalizowania okna systemy Windows),
  • budowa graficzna okien systemu Windows, poruszanie się i przewijanie okien,
  • praca na kilku otwartych plikach, dokumentach, folderach.
 3. Tworzenie dokumentu w edytorze tekstu (Microsoft Word):
  • otwieranie dokumentu i zasady pisania,
  • formatowanie i edycja (czcionka, rozmiar, wyrównanie tekstu),
  • używanie klawiszy  funkcyjnych,
  • zapisywanie i kopiowanie dokumentu.
 4. Internet i poczta e-mail- zasady działania i użytkowania:
  • przeglądarka internetowa,
  • wyszukiwarka internetowa (google),
  • adresy stron internetowych,
  • tworzenie poczty elektronicznej (login, hasło, pisanie wiadomości, wysyłanie załączników).