Kluby książki

Przy naszych filiach działają kluby książki. Podstawowym zadaniem klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności. Spotkania mają charakter otwarty- może na nie przyjść każdy. Nie ma zapisów i zobowiązań. Nie trzeba też koniecznie dyskutować, można się przysłuchiwać wymianie zdań innych uczestników. Zasady działania klubu określa Regulamin klubów książki.

 

Wykaz działających klubów:

„Klub miłośników książki”- Filia nr 1, pl. Zamkowy 6, tel. 77 416 99 91

Dyskusyjny Klub Książki”- Filia nr 5, ul. Krótka 2, tel. 77 416 99 90

„Z książką przy kawie”- Filia nr 8, ul. 1-go Maja 7, tel. 77 416 99 21

„Spotkanie z bajką”- Filia nr 9, pl. Zamkowy 6, tel. 77 416 99 91