Urzędy

Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
tel. 77 416 99 70
fax.  77 416 99 52
https://brzeg.pl
um@brzeg,pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta w Brzegu
(budynek „B”-parter)
ul. Robotnicza 12
tel. 77 404 58 30 (kierownik)
tel. 77 416 95 26 (dowody osobiste)
tel. 77 416 94 41 (meldunki)

Starostwo Powiatowe
ul. Robotnicza 20
tel. 77 444 79 00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Oławska 25
tel. 77 416 90 10

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Armii Krajowej 32
tel. 77 444 13 90
tel. 77 444 13 91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jabłkowa 4
tel. 77 404 55 95
tel. 77 404 55 96
tel. 77 416 81 68
tel. 77 416 99 93
BIP:  www.bip.mops-brzeg.pl

Zarząd Nieruchomości Miejskich
ul. B. Chrobrego 32
tel. 77 416 87 45
tel. 77 404 50 59
www.znmbrzeg.pl
e-mail: znm@brzeg.pl
BIP:  www.bip.znmbrzeg.pl

Prokuratura Rejonowa
ul. Chrobrego 33
tel. 77 416 20 35

Sąd Rejonowy
ul. Chrobrego 31
tel. 77 444 23 00
tel. 77 444 23 13 (Wydział Cywilny)
tel. 77 444 23 14 (Wydział Rodzinny)
tel. 77 444 23 44 (Wydział Karny)
tel. 77 444 23 40 (Wydział Ksiąg Wieczystych)

Urząd Skarbowy
ul. Składowa 2
tel. 77 400 52 00
tel. 77 400 52 01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg
tel. 77 404 01 00

Biura Notarialne:
ul. Chrobrego 22/2
tel. 77 416 32 16

ul. Armii Krajowej 27
tel. 77 416 42 93

ul. Chrobrego 33
tel. 77 544 52 70

Urzędy Pocztowe:
Brzeg 1 49-300 – ul. Piastowska 6
tel. 77 404 54 15
tel. 77 404 54 05

Brzeg 2 49-302 – pl. Dworcowy 4
tel. 77 404 54 35

Brzeg 4 49-304 – ul. Chocimska 7
tel. 77 404 62 45

Brzeg 5 49-305 – ul. Brzechwy 3
tel. 77 411 11 20

Brzeg 6 49-306 – pl. Zamkowy 5
tel. 77 416 31 52

Urząd Miar
ul. Wolności 1
tel. 77 416 30 58

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Chrobrego 21
tel. 77 411 70 70

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Armii Krajowej 22
tel. 77 444 18 50