Telefony alarmowe

 

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
tel. 77 444 66 06

Policja
tel. 997
tel. 77 424 00 03
www.brzeg.policja.gov.pl

Straż Pożarna
tel. 998
tel. 77 424 05 70/71
http://psp.opole.pl/kontakt/komenda-powiatowa-psp-w-brzegu/

Straż Miejska
tel. 77 416 06 60

Pogotowie Gazowe
tel. 992

Pogotowie Energetyczne
tel. 991

Pogotowie Wodociągowe
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 23 95

Pogotowie Ciepłownicze:
tel. 993
tel. 512 247 885