Dofinansowanie w ramach Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informujemy, że biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Kreatywna biblioteka dla dzieci i młodzieży- nowe kompetencje i technologie w MBP Brzeg”. Projekt zakłada kreowanie potrzeb czytelniczych wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w postaci aplikacji Action Track, która będzie platformą do stworzenia mobilnej gry miejskiej.

W ramach zadania przewidziano:

szkolenia bibliotekarzy, pozwalające na poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, zdobycie nowych umiejętności oraz samodzielne projektowanie gier;
zakup licencji umożliwiającej uruchomienie nowych usług i narzędzi wykorzystywanych do pozyskiwania nowych młodych czytelników;
uruchomienie mobilnej gry miejskiej Alternatywny Brzeg pokazującej historię miasta opartą na literaturze i innych źródłach pisanych;
organizację spotkań autorskich z pisarzami, którzy w swoich książkach opisywali Brzeg lub umieścili w nim losy bohaterów.
Koszty ogółem zadania: 37 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 7 500,00 zł

Termin realizacji: 01 czerwca 2020- 31 grudnia 2020 r.