Przystąpienie do OPSI

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu w dniu 30 września 2010 r. stała się członkiem-założycielem Opolskiego Partnerstwa dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. OPSI to oddolna inicjatywa budowy regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju województwa opolskiego, bazującego na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych dla podniesienia jakości życia mieszkańców, a także stworzenia korzystnych warunków dla upowszechniania nowoczesnej edukacji i stymulowania procesów modernizacji środowisk lokalnych.

Informacja


W dniu 4 czerwca 2010 (piątek) Miejska Biblioteka Publiczna oraz wszystkie jej oddziały będą nieczynne.


W dniu 5 czerwca 2010 (sobota) Biblioteka Centralna oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży będą nieczynne.