Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu w trakcie epidemii COVID-19

Data publikacji:

Celem wdrożenia procedur jest:

  1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
  2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
  3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
  4. kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

zasady funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19

zasady funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 Aneks nr 1

Logotypy
Logotypy