Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Data publikacji:

Szanowni Państwo

Instytut Książki, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu,
prowadzi badania czytelników książek korzystających z bibliotek publicznych, jak i tych którzy nie
gościli jeszcze w żadnej bibliotece publicznej.Badania przeprowadzone zostaną na podstawie ankiety
w formie drukowanej, dostępnej w siedzibach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w
Brzegu, szkołach i innych instytucjach, jak i elektronicznej dostępnej pod linkiem
http://czytelnicy.badanie.net/

„Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych osób, które korzystają z obiektu, który był, jest lub będzie
modernizowany. Także interesują nas pozostali klienci biblioteki publicznej. Ich opinia jest również
ważna.”– Instytut Książki

Zachęcamy każdego mieszkańca gminy, który lubi książki, do wypełnienia przygotowanej ankiety.