Zapraszamy na wystawę

Data publikacji:

Biblioteka Centralna zaprasza do obejrzenia wystawy "Tam szum Prutu, Czeremoszu…", prezentującej tradycję, sztukę ludową oraz krajobrazy Ukrainy Zachodniej. Organizatorami wystawy są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Obwodowa Publiczna Biblioteka Naukowa w Iwano – Frankiwsku (Ukraina). Wystawę można oglądać w wypożyczalni do 28 lutego 2012 r.