Uwaga! Zmiana cennika opłat

Data publikacji:

Od 01.08.2021 r. zmienia się cennik opłat.

Opłata za przetrzymanie książek, książek mówionych (audiobooków), gier planszowych ponad termin ustalony w regulaminie: 0,20 zł od jednego woluminu (egzemplarza) za każdy dzień po terminie zwrotu
Koszty korespondencji w sprawie nie zwróconych w terminie materiałów bibliotecznych oraz wynikających z tego tytułu należności (wysłanie upomnienia): 5 zł za każde upomnienie
Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki: w wysokości ceny inwentarzowej, nie mniej niż 30,00 zł
Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej:  5,00 zł
Kaucja za wypożyczoną grę planszową: 50,00 zł
Wykonanie odbitki kserograficznej, wydruku formatu A4: 0,30 zł /strona
Wykonanie wydruku w kolorze A4: 4,00 zł /strona
Sprowadzenie zamówionych przez Czytelnika materiałów bibliotecznych z innych bibliotek: Opłata pocztowa według aktualnego cennika Poczty Polskiej

Logotypy
Logotypy