Uwaga – windykacja w bibliotece

Data publikacji:

Informujemy, że dn. 02.06.2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu podpisała umowę z Kancelarią Kałuża i Wspólnicy sp. z o.o. z Wrocławia, która zgodnie z przyjętymi procedurami będzie prowadziła działania windykacyjne wobec czytelników MBP Brzeg mających zaległości „książkowe” i finansowe. TO OSTATNI DZWONEK, ABY ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ!!!

Zgodnie z regulaminem udostępniania czytelnik jest zobowiązany do zwrotu zbiorów i uiszczenia opłat bez wezwania biblioteki. Za przetrzymanie zbiorów ponad określony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, książek mówionych, gier planszowych)- 1,00 zł za każdy egzemplarz za każdy miesiąc zwłoki
wysłanie upomnienia- 4,00 zł za każde upomnienie.
UWAGA! Kara cały czas rośnie dopóki wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone! Dług można spłacać w ratach!

W przypadku zagubienia, uszkodzenia i zniszczenia materiałów bibliotecznych (książek, książek mówionych, gier planszowych Czytelnik powinien odkupić identyczny egzemplarz lub uiścić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez kierownika działu.

Zobowiązania finansowe wobec biblioteki można regulować w poszczególnych jej oddziałach lub przez wpłaty na podane niżej konto bankowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu:

SANTANDER BANK POLSKA S.A 1 ODDZIAŁ W BRZEGU
NR KONTA 36 1090 2141 0000 0001 3523 1898

Lub

SANTANDER BANK POLSKA S.A 1 ODDZIAŁ W BRZEGU
NR KONTA 64 1090 2141 0000 0001 3530 6569

Logotypy
Logotypy