Przystąpienie do OPSI

Data publikacji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu w dniu 30 września 2010 r. stała się członkiem-założycielem Opolskiego Partnerstwa dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. OPSI to oddolna inicjatywa budowy regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju województwa opolskiego, bazującego na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych dla podniesienia jakości życia mieszkańców, a także stworzenia korzystnych warunków dla upowszechniania nowoczesnej edukacji i stymulowania procesów modernizacji środowisk lokalnych.