Porozumienie o współpracy

Data publikacji:

Dnia 26 lutego 2014 r. biblioteka zawarła z Fundacją PWN porozumienie o współpracy w ramach programu  „Fundacja PWN dla bibliotek”.  W myśl założeń programu Fundacja wspierać będzie prowadzone przez bibliotekę działania służące rozwojowi czytelnictwa, aktywizacji czytelników i budowaniu ich zainteresowania nauką. Zapewnia wsparcie rzeczowe organizowanych przez bibliotekę wydarzeń takich jak konkursy czytelnicze czy literackie, poprzez fundowanie nagród książkowych jak również wsparcie merytoryczne w postaci pomocy lub wspólnego poszukiwania środków finansowych na akcje organizowane w ramach działalności biblioteki i zgodne z celami Fundacji.