Polska Cyfrowa Równych Szans

Data publikacji:

16 lutego 2012 r. troje pracowników MBP Brzeg: Magdalena Świetlicka, Janusz Faliński i Katarzyna Oćwieja-Gradziel, przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Wojewody Opolskiego, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz innych instytucji uczestniczyło w konferencji „Polska Cyfrowa Równych Szans” w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem spotkania było podjęcie działań edukacyjnych dla ludzi zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności ludzi po 50 roku życia. Biblioteka przystąpiła do projektu, w ramach którego, do każdej polskiej gminy mają dotrzeć lokalni animatorzy – „Latarnicy Polski Cyfrowej”, których zadaniem będzie pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ich lokalnych środowiskach. W całej Polsce ma zostać skompletowana grupa 2600 latarników. Pani Katarzyna Oćwieja-Grądziel zgłosiła się jako 1000 latarniki i została nagrodzona na konferencji specjalnym upominkiem.

Logotypy
Logotypy