Opolska Karta Rodziny i Seniora

Data publikacji:

W związku z umową DRP/108/2014 z dnia 23.06.2014 r. określającą warunki współpracy przy wdrażaniu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Burmistrzem Brzegu, MBP Brzeg z dniem 13 sierpnia 2014 r. wprowadza  100% zniżki na usługi reprograficzne materiałów własnych biblioteki oraz całkowite zwolnienie z kaucji za wypożyczone książki i gry planszowe dla osób uprawnionych do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Logotypy
Logotypy