Konkurs na realizację inicjatyw edukacyjno-animacyjnych w ramach projektu „Do Brzegu”

Data publikacji:

Zgłoś swój projekt na inicjatywy edukacyjno-animacyjne i zdobądź środki na ich realizację!!!

Konkurs na realizację inicjatyw edukacyjno-animacyjnych w ramach projektu „Do Brzegu”

Oddolna inicjatywa w ramach projektu „Do Brzegu”

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek Interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem programu jest wzmocnienie roli biblioteki jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. W ramach projektu wydzielona część budżetu przeznaczona jest na realizację pomysłów oddolnych. Inicjatywy mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów itp.

Korzyści z udziału w Konkursie na inicjatywę oddolną?

Możesz zgłosić projekt, który będzie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Masz realną szansę zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To Twój wkład w rozwój biblioteki, integrację lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Kto może wziąć udział?

W Konkursie może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Brzeg, który ukończył 13 lat, grupy formalne (fundacje, stowarzyszenia, koła) i nieformalne.

To szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i z pomocą biblioteki zrealizować własne pomysły!

Przed zgłoszeniem swojego projektu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO.

Termin składania wniosków

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na inicjatywy oddolne należy złożyć do 07 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Centralnej przy ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg.
Regulamin konkursu na realizację inicjatyw edukacyjno-animacyjnych w ramach projektu „Do Brzegu”
Regulamin konkursu w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO Załącznik nr 1 – Wykaz kosztów kwalifikowanych od str. 20 do 23
Diagnoza potrzeb młodzieży

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na realizację inicjatyw edukacyjno-animacyjnych w ramach projektu „Do Brzegu” Należy złożyć do 07 kwietnia 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki Centralnej na spotkanie informacyjne 09 marca 2023 r. o godz. 16:00.