IBUK LIBRA

Data publikacji:

W związku z aktualizacją publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (już 1345 tytułów) prosimy o pobranie w Bibliotece Centralnej nowych haseł dostępu, ponieważ dotychczasowe ważne były do dnia 15 grudnia 2014 r.

Logotypy
Logotypy