I Ogólnopolski Konkurs Literacki: „Przyjaciele z Breslau”

Data publikacji:

Biblioteka Publiczna w Długołęce oraz Wydawnictwo Verdana zapraszają do konkursu literackiego w dwóch kategoriach:
A – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych,
B – dla  klas gimnazjalnych I-III.

Konkurs związany jest z powieścią dwunastoletniego pisarza – Adama Seredyńskiego zatytułowaną „Przyjaciele z Breslau”.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy pisemnej:

Kategoria A
„Ważne słowo przyjaźń” – wypowiedź zbuduj w oparciu o przeżycia i postawę  jednego, wybranego przez Ciebie, bohatera powieści

Kategoria B
Recenzja powieści Adama Seredyńskiego „Przyjaciele z Breslau”

Praca konkursowa może liczyć maksymalnie jedną stronę wydruku A4, czcionka Verdana, rozmiar 10.

Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2010 (liczy się data stempla pocztowego).

Prace proszę przesyłać na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce
ul. Szkolna 40a
Długołęka
55-095 Mirków
z dopiskiem na kopercie: Przyjaciele z Breslau

lub drogą mailową:
a.seredynski@gmail.com

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu 27 maja 2010

Logotypy
Logotypy