Dotacja z Biura Sprawa Społecznych i Zdrowia

Data publikacji:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu otrzymała dotacje z Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Brzeg, w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości:

– 1000,00 zł na zakup księgozbioru dotyczącego uzależnień,
– 1000,00 zł na zakup gier planszowych.

Zakupione książki służyć będą czytelnikom Biblioteki Centralnej w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez zwiększanie dostępności do literatury dotyczącej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zakupione w ramach dotacji gry będą wykorzystywane w pracy z młodzieżą. Wypożyczalnia gier planszowych (logicznych i zręcznościowych) zostanie uruchomiona w Bibliotece Centralnej w kwietniu. Z otrzymanej dotacji zakupiono 31 tytułów książek i 10 gier planszowych. 

Logotypy
Logotypy