Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków- priorytet 1, kierunek interwencji 1.1. W ramach NPRCZ 2.0

Data publikacji:

Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową w Warszawie umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Termin wykonania zadania:

  • w części dotyczącej dotacji od 14 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
  • w części dotyczącej wkładu własnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Kwota dofinansowania: 29.615,00 zł, wkład własny biblioteki 54.999,29 zł

Logotypy
Logotypy