Do Brzegu

Data publikacji:

A przed nami kolejne wydarzenia zadania pn. DO BRZEGU realizowanego ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2022-2023) II nabór. Zadanie służy wzbudzaniu poczucia jedności z miastem rodzinnym poprzez pokazanie jego ciekawych i mało dostępnych miejsc. Realizując projekt chcemy pokazać przy udziale partnerów, że Brzeg jest miastem konkurencyjnym kulturowo w stosunku do sąsiednich miast wojewódzkich. Poprzez uczestnictwo w projekcie i różnorodność form działalności z wykorzystaniem książek i miejscowej kultury, rozbudzone zostaną oczekiwania mieszkańców, którzy biorąc udział w organizowanych wydarzeniach zostaną zainspirowani do dalszych działań spełniających ich potrzeby.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025