BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM – WCHODZĘ

Data publikacji:

8 – 15 maja 2011


Prezentacja dorobku literackiego

brzeskich poetów, pisarzy i publicystów
w zbiorach MBP

…ludzi, którzy obdarzeni wrażliwością i talentem artystycznym oddają się pasji tworzenia, ukazując jednocześnie uroki swojego miejsca zamieszkania…

Brzeskie stowarzyszenia, kluby, organizacje literackie zapraszamy do współpracy poprzez  udostępnianie publikowanych i niepublikowanych utworów własnych do kolekcji MBP, które w przyszłości tworzyć będą księgozbiór prezencyjny  w czytelni biblioteki, promując i popularyzując  lokalną twórczość literacką wśród naszych czytelników oraz brzeskiej społeczności.

Logotypy
Logotypy