Akcja

Data publikacji:

KOMPUTER + INTERNET  DLA  SENIORA

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany jest ze środków własnych MBP. 11 maja 2009 r. postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na kursie.

Zasady i warunki realizacji akcji:

  1. Termin i miejsce zajęć : styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień, Czytelnia Internetowa MBP w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (o terminie szkolenia decyduje data zapisu).
  2. Uczestnicy: mieszkańcy Brzegu i powiatu brzeskiego, którzy ukończyli 50 lat (głównie emeryci i renciści, osoby bezrobotne, ale także pracujący).
  3. Prowadzący zajęcia: bibliotekarze- pracownicy Czytelni Internetowej.
  4. Zajęcia są bezpłatne, obejmują 10 godzin indywidualnych spotkań w ciągu jednego miesiąca.
  5. Program zajęć : podstawy obsługi komputera i Internetu.
  6. Forma prowadzenia zajęć : indywidualne zajęcia teoretyczno-praktyczne (teoria + ćwiczenia) z wykorzystaniem sprzętu komputerowego Czytelni, a także z możliwością ćwiczenia na prywatnych laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach multimedialnych  Seniorów.

 

Ramowy plan  zajęć:

1. Budowa komputera:

a) ćwiczenia z myszką komputerową,
b) ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze komputerowej (podstawowe zasady).

2. Plik, folder, dokument:

a) otwieranie i zamykanie pliku, programu (omówienie otwierania, zamykania i minimalizowania okna systemy Windows),
b) budowa graficzna okien systemu Windows, poruszanie się i przewijanie okien,
c) praca na kilku otwartych plikach, dokumentach, folderach.

3. Tworzenie dokumentu w edytorze tekstu (Microsoft Word):

a) otwieranie dokumentu i zasady pisania,
b) formatowanie i edycja (czcionka, rozmiar, wyrównanie tekstu),
c) używanie klawiszy  funkcyjnych,
d) zapisywanie i kopiowanie dokumentu.

4. Internet i poczta e-mail – zasady działania i użytkowania:

a) przeglądarka internetowa,
b) wyszukiwarka internetowa (google),
c) adresy stron internetowych,
d) tworzenie poczty elektronicznej (login, hasło, pisanie wiadomości, wysyłanie załączników).

KOMPUTEROWY KLUB SENIORA
Plan spotkań na rok 2015

Blog