Akcja „Komputer + Internet dla Seniora w MBP w Brzegu”

Data publikacji:

(edycja I: luty – kwiecień 2009 r.)

Akcja jest włączeniem się brzeskiej biblioteki w ogólnopolskie działania związane z popularyzacją komputera wśród ludzi powyżej 50-tego roku życia. Program szkolenia w całości finansowany był ze środków własnych MBP. Zainteresowanie było tak wielkie, że zamiast planowanych 30 osób na szkolenie zapisano aż 48 chętnych Seniorów.
11 maja 2009 r. odbyło się spotkanie Seniorów, którzy ukończyli pierwszy kurs komputerowy w MBP. Na spotkaniu postanowiono utworzyć przy bibliotece Komputerowy Klub Seniora, w ramach którego Seniorzy będą utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na kursie. Imprezie towarzyszyła wystawa „Seniorzy w świecie komputerów i Internetu”.

Logotypy
Logotypy