Akcja „Komputer + Internet dla Seniora w MBP w Brzegu”

Data publikacji:

stan aktualny: zapisy na listopad 2009 – osoby chętne prosimy o kontakt osobisty z pracownikami Czytelni Internetowej

Zasady i warunki realizacji akcji oraz założenia programowe szkolenia:

  1. Termin i miejsce szkolenia: 1 września – 15 grudnia 2009 r., Czytelnia Internetowa MBP w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (piwnica).
  2. Uczestnicy: mieszkańcy Brzegu i powiatu brzeskiego urodzeni przed 1960 r. (głównie emeryci i renciści, osoby bezrobotne, ale także pracujący).
  3. O terminie szkolenia decyduje data zapisu na kurs.
  4. Prowadzący szkolenie: bibliotekarze- pracownicy Czytelni Internetowej.
  5. Szkolenie jest bezpłatne, obejmuje 10 godzin indywidualnych spotkań w ciągu jednego miesiąca.
  6. Program szkolenia: podstawy obsługi komputera i Internetu (m.in. sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu, przeglądanie stron internetowych, wysyłanie listów elektronicznych).
  7. Forma szkolenia: indywidualne zajęcia teoretyczno-praktyczne (m.in. teoria: budowa komputera, programy użytkowe + ćwiczenia: posługiwanie się myszką i klawiaturą, pisanie w programie WORD; teoria: przeglądarki internetowe + ćwiczenia: obsługa INTERNET EXPLORER; teoria: poczta elektroniczna + ćwiczenia: zakładanie i obsługa konta e-mail na portalu WIRTUALNA POLSKA lub innym).
Logotypy
Logotypy