Debata o roli bibliotek w lokalnym środowisku

Data publikacji:

Za nami debata, której celem było wskazanie miejsca i roli biblioteki w lokalnym środowisku oraz wypracowanie metod współpracy z innymi podmiotami na rzecz integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców.
W debacie wzięli udział: wiceburmistrz Pan Tomasz Filipkowski, dyrektorzy brzeskich szkół podstawowych, średnich i przedszkoli, bibliotekarze szkolni, przedstawiciele brzeskich organizacji, stowarzyszeń i fundacji, instytucji kultury. W części artystycznej wystąpili poeci z Koła Literackiego pod kierunkiem Pani Romany Więczaszek, oprawę muzyczną przygotowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzegu.
Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, która realizuje zadanie „Do Brzegu” w ramach programu Blisko 2022-2023. Podczas debaty dyskutowano m.in. na temat jaka jest współczesna biblioteka, czy biblioteka może stać się „trzecim miejscem” oraz kim dla lokalnej społeczności może być dobry bibliotekarz.
Wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy za obecność oraz miłe słowa jakie padały pod naszym adresem.

Dofinansowano ze środków Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.