Informacja

Data publikacji:

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o otwarciu bibliotek dla mieszkańców podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym.
Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom biblioteki. W najbliższym czasie poinformujemy o dacie otwarcia bibliotek i usługach, które będą dostępne dla Państwa podczas stanu epidemicznego.

Do zobaczenia wkrótce!